skip to main text

SCM (Quản lý chuỗi cung ứng)

SCM (Quản lý chuỗi cung ứng) là các hoạt động đổi mới tổng thể tái cấu trúc quy trình, hệ thống và tổ chức nhắm mục tiêu vào toàn bộ chuỗi cung ứng bao gồm các đối tác phân phối, đối tác bộ phận, đối tác logistics, bán hàng, dịch vụ và tiếp thị nhằm cung cấp các sản phẩm tốt nhất cho khách hàng cuối đúng thời hạn với chi phí thấp.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up