skip to main text

Giấy gửi hàng đường biển

Giấy gửi hàng đường biển là chứng từ dùng làm bằng chứng của hợp đồng giữa chủ hàng và hãng vận tải trong vận tải hàng hóa bằng đường biển. Chứng từ này ghi lại các thông tin như chủ hàng và bên nhận hàng, cảng xếp dỡ, chi tiết và điều kiện vận chuyển của hàng hóa. Không giống như Vận đơn, Giấy gửi hàng đường biển không nêu quyền sở hữu hàng hóa và hàng hóa có thể được giải phóng chỉ bằng chứng từ này, nên đây là phương thức vận chuyển thuận tiện và nhanh chóng trong thương mại quốc tế. Hơn nữa, Giấy gửi hàng đường biển giúp dễ dàng theo dõi và quản lý hàng hóa, nên chứng từ này là một chứng từ quan trọng trong ngành logistics.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up