skip to main text

Kẹp chì

Kẹp chì thường là thiết bị hoặc cơ chế được sử dụng để cố định container vận chuyển, rơ moóc hoặc toa xe lửa. Kẹp chì thường được làm bằng kim loại hoặc nhựa và có một số hoặc mã nhận dạng duy nhất được in trên đó. Kẹp chì được sử dụng để ngăn xâm phạm trái phép nội dung của container hoặc rơ moóc trong quá trình vận chuyển. Chủ hàng hoặc hãng vận tải gắn kẹp chì trước khi container hoặc rơ moóc được chất lên và chỉ nhân viên có thẩm quyền tại điểm đến mới được gỡ bỏ.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up