skip to main text

Hàng hóa đặc biệt

Hàng hóa đặc biệt là hàng hóa cần các biện pháp đặc biệt hoặc biện pháp phòng ngừa khi bốc xếp, cũng như thiết bị đặc biệt để đóng gói, do tính chất, hình dạng, trọng lượng hoặc giá trị của hàng hóa khi xếp lên tàu hoặc container. Vận chuyển hàng hóa đặc biệt đòi hỏi phải lập kế hoạch, chuẩn bị và phối hợp kỹ lưỡng để đảm bảo hàng hóa đến đích an toàn và đúng giờ. Ví dụ, các vật liệu nguy hiểm đòi hỏi phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt và sử dụng các phương pháp đóng gói, dán nhãn và vận chuyển chuyên dụng. Hàng hóa dễ hỏng có thể yêu cầu bảo quản lạnh hoặc kiểm soát nhiệt độ để tránh hư hỏng, trong khi động vật sống cần được chăm sóc và xử lý đặc biệt để đảm bảo sức khỏe và tình trạng an toàn trong quá trình vận chuyển. Xếp dỡ hàng hóa đặc biệt cũng cần có thiết bị chuyên dụng và nhân viên được đào tạo và chuyên môn cần thiết để xử lý hàng hóa an toàn và hiệu quả bao gồm xe tải chuyên dụng, container và thiết bị xếp dỡ, cũng như nhân viên được đào tạo có chuyên môn về xếp dỡ và vận chuyển các loại hàng hóa cụ thể.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up