skip to main text

Lưu trữ/Truy xuất

Lưu trữ/Truy xuất là quá trình bốc dỡ hàng hóa vào và ra khỏi kho. Trong trường hợp kho tự động ba chiều, sử dụng thang nâng hàng và xe nâng không người lái để vận chuyển. Quá trình lưu trữ và truy xuất gồm một số bước, bao gồm nhận hàng hóa, lưu trữ hàng hóa ở vị trí thích hợp và truy xuất hàng hóa khi cần. Khi nhận hàng hóa, hàng hóa thường được kiểm tra độ chính xác và chất lượng trước khi được lưu trữ trong kho. Kho có thể có các khu vực lưu trữ khác nhau dựa trên các yếu tố như loại sản phẩm, yêu cầu về nhiệt độ hoặc thứ tự nhận hàng. Sau khi hàng hóa được cất giữ, hàng hóa phải được dán nhãn và theo dõi đúng cách để đảm bảo có thể dễ dàng lấy ra khi cần. Quá trình truy xuất bắt đầu khi khách hàng đặt hàng. Nhân viên kho nhận đơn đặt hàng và lấy các mặt hàng cần thiết từ kho. Điều này có thể liên quan đến việc định vị hàng hóa trong kho, lấy hàng hóa từ vị trí lưu trữ và chuẩn bị vận chuyển hàng. Quy trình lưu trữ và truy xuất thích hợp giúp đảm bảo hàng hóa luôn sẵn sàng khi cần thiết, giảm thiểu sự chậm trễ trong việc giao hàng và giảm rủi ro hết hàng. Lưu trữ và truy xuất hiệu quả cũng yêu cầu theo dõi chính xác và quản lý hàng tồn kho để đảm bảo rằng kho có mức tồn kho cần thiết để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up