skip to main text

Phụ phí

Phụ phí trong ngành logistics là khoản phí hoặc lệ phí bổ sung được cộng vào giá tiêu chuẩn của một dịch vụ hoặc sản phẩm. Phụ phí thường được sử dụng để trang trải các chi phí bổ sung phát sinh do các trường hợp cụ thể như mùa cao điểm, biến động giá nhiên liệu, chậm trễ trong thủ tục hải quan và các yếu tố khác ảnh hưởng đến chi phí vận chuyển và dịch vụ logistics. Phụ phí có thể được sử dụng cho các công việc khác nhau của quá trình logistics, chẳng hạn như vận chuyển, lưu trữ, xử lý và tài liệu.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up