skip to main text

THC (Phụ phí xếp dỡ tại cảng)

THC (Phụ phí xếp dỡ tại cảng) là phí áp dụng đối với hàng hóa đường biển đối với việc vận hành các container. Trong trường hợp hàng container, phụ phí xếp dỡ tại cảng được tính theo từng container và trong trường hợp LCL (Lô hàng lẻ), được áp dụng dựa trên M3 (Mét khối). THC (Phụ phí xếp dỡ tại cảng) chi trả các chi phí của các dịch vụ bến bãi khác nhau, chẳng hạn như việc sử dụng cần cẩu và các thiết bị khác để di chuyển container, chi phí nhân công bốc dỡ container, bảo trì và bảo dưỡng các cơ sở bến bãi. Số THC (Phụ phí xếp dỡ tại cảng) được tính có thể khác nhau tùy thuộc vào các yếu tố như kích thước và trọng lượng của container, vị trí của bến và loại hàng hóa được vận chuyển.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up