skip to main text

Trung chuyển hàng hóa

Trung chuyển hàng hóa là quá trình chuyển hàng hóa từ phương thức vận tải này sang phương thức vận tải khác. Thay vì vận chuyển hàng hóa trực tiếp đến địa điểm giao hàng, hàng hóa tạm thời được chuyển sang một phương tiện hoặc phương thức vận chuyển khác để vận chuyển hiệu quả hơn. Quá trình này đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực logistics vì có thể giảm chi phí vận chuyển. Ví dụ, khi chuyển hàng từ tàu lên xe tải, hàng hóa được xếp vào container trên tàu, sau đó được chuyển lên xe tải để giao hàng.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up