skip to main text

Công vận tải, cần cẩu chuyển tải

Công vận tải (còn được gọi là Cần cẩu chuyển tải) là loại máy được sử dụng trong các bến container để xếp và dỡ container. Công vận tải có thể xếp chồng lên tới 4-5 tầng, giúp sử dụng đất hiệu quả hơn so với xe khung nâng hàng. Công vận tải phù hợp nhất với các bãi có diện tích bãi hạn chế vì container có thể được xếp chồng lên nhau cao hơn. Tuy nhiên, nhược điểm là thời gian chờ đợi có thể tăng lên khi xếp dỡ khối lượng hàng hóa lớn.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up