skip to main text

WMS (Hệ thống quản lý kho hàng)

WMS là hệ thống quản lý kho và hàng tồn kho. Đây là giải pháp SCE (Thực thi chuỗi cung ứng) giúp vận hành hiệu quả kho hàng bằng cách tích hợp và quản lý toàn bộ quy trình phân phối như đặt hàng, nhập hàng, quản lý đơn hàng, lấy hàng, xuất hàng và quản lý hàng tồn kho cũng như bằng cách chia sẻ/hỗ trợ thông tin hàng tồn kho với các kênh cung cấp trong thời gian thực. Đây là giải pháp logistics hỗ trợ việc sử dụng có giá trị các nguồn lực quản lý và cải thiện dịch vụ khách hàng.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up