skip to main text

Vận đơn (BOL, B/L)

Vận đơn (BOL hay B/L) là công cụ có thể chuyển nhượng dùng làm bằng chứng xác nhận hàng hóa đã được bốc lên tàu chính. Vận đơn là chứng từ chứng minh rằng hãng vận tải đã nhận hàng để vận chuyển hoặc bốc hàng và đã đồng ý vận chuyển hàng bằng đường biển đến cảng đích và giao hàng cho bên nhận hàng hoặc đại lý của bên nhận hàng theo những điều kiện nhất định. Có hai loại vận đơn: Vận đơn chủ (MBL) do công ty vận tải biển phát hành và vận đơn phụ (HBL) do công ty giao nhận phát hành cho bên nhận hàng.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up