skip to main text

Hàng rời

Hàng rời là hàng hóa (chẳng hạn như ngũ cốc, quặng, than, đường và các sản phẩm dầu mỏ) không được đóng gói và bốc xếp theo các phương thức truyền thống trong quá trình bốc dỡ. Vì hàng rời không được đóng gói nên hàng rời thường được chất trực tiếp vào hầm hàng của tàu hoặc xe bồn hoặc toa xe lửa. Việc vận chuyển hàng rời cần có thiết bị chuyên dụng và kỹ thuật bốc xếp. Ví dụ, các tàu vận chuyển hàng rời có thể được thiết kế có hầm hàng lớn và hệ thống băng tải để bốc dỡ hàng hiệu quả. Tương tự, xe bồn và toa xe lửa dùng để vận chuyển số lượng lớn chất lỏng có thể có máy bơm và ống chuyên dụng để bốc dỡ hàng hóa nhanh chóng và an toàn. Một trong những ưu điểm chính của việc vận chuyển hàng rời là phương thức này có thể tiết kiệm chi phí hơn so với việc vận chuyển cùng một lượng hàng hóa trong các kiện hàng riêng lẻ do hàng rời có thể được bốc dỡ nhanh chóng và hiệu quả hơn, đồng thời ít cần đóng gói và bốc xếp hơn. Tuy nhiên, việc vận chuyển hàng rời cũng đòi hỏi phải lập kế hoạch và quản lý kỹ lưỡng để đảm bảo hàng hóa được chất lên và vận chuyển an toàn, không bị hư hỏng hoặc nhiễm bẩn trong quá trình vận chuyển.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up