skip to main text

FAK

FAK (Cước tính cho mọi loại hàng) là chính sách cước vận chuyển logistics áp dụng một mức giá cước thống nhất đối với nhiều loại hàng hóa, chứ không xác định riêng lẻ giá cước cho từng mặt hàng cụ thể. Ví dụ: nếu áp dụng mức giá FAK, công ty vận tải biển sẽ tính một mức giá FAK duy nhất cho các mặt hàng có trọng lượng và thể tích khác nhau. Điều này mang lại lợi ích cho cả công ty vận tải biển và khách hàng, vì công ty có thể tránh được rắc rối khi tính giá riêng lẻ cho các mặt hàng khác nhau và khách hàng có thể được hưởng mức cước vận chuyển tiết kiệm chi phí hơn. Tuy nhiên, giá cước FAK vẫn có một số hạn chế và một số mặt hàng vẫn có thể phải chịu giá cước vận chuyển riêng. Do đó, điều quan trọng là phải hiểu rõ thông tin chi tiết trước khi sử dụng giá cước FAK.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up