skip to main text

Mức tồn kho an toàn

Mức tồn kho an toàn là mức tồn kho nhằm tránh tình trạng gián đoạn nguồn cung liên tục do nguồn cung biến động, vận chuyển chậm trễ, v.v., còn được gọi là Dự trữ bình ổn.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up