skip to main text

Dịch vụ vận tải liên phương thức đường biển-đường hàng không

Dịch vụ vận tải kết hợp đường biển – đường hàng không là dịch vụ logistics quốc tế kết hợp giữa vận tải đường biển và đường hàng không nhằm vận chuyển hàng hóa nhanh hơn, an toàn hơn đồng thời giảm thiểu chi phí. Dịch vụ này cũng đơn giản hóa các thủ tục thông quan.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up