skip to main text

Mục ý kiến chuyên gia Biểu thuế xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2023

Ngày đăng kíMAR 23, 2023

Thuế xuất nhập khẩu Việt Nam là một loại thuế được áp dụng cho hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu và xuất khẩu từ Việt Nam. Mục đích chính của thuế xuất nhập khẩu là tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đồng thời điều tiết hoạt động nhập khẩu và xuất khẩu của đất nước, bảo vệ sản phẩm nội địa và đảm bảo cân đối giữa hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam và thu hút đầu tư từ các nhà sản xuất nước ngoài.

Biểu thuế xuất nhập khẩu thường được tính dựa trên giá trị của hàng hoá và dịch vụ nhập khẩu và xuất khẩu, và có thể thay đổi theo thời gian để phù hợp với tình hình kinh tế và chính sách của nhà nước. Các khoản thuế này được thu bởi cơ quan hải quan Việt Nam và được quản lý bởi Bộ Tài chính Việt Nam. 1. Nội dung của biểu thuế xuất nhập khẩu 2023 Biểu thuế xuất nhập khẩu Việt Nam 2023 có nhiều sự thay đổi với năm 2022. Cụ thể có 833/10.813 mã HS cũ không được áp dụng và 1.434/11.414 mã HS mới được thêm vào. Ngoài ra thì file biểu thuế xuất nhập khẩu 2023 còn bao gồm các nội dung sau:
 1. Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam theo Thông tư 31/2022/TT-BTC.
 2. Các biểu thuế năm 2021 liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: Tổng cộng 31 biểu thuế, gồm: Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu thông thường, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế giá trị gia tăng, Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt, Biểu thuế bảo vệ môi trường, 22 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt & 03 biểu thuế xuất khẩu ưu đãi của Việt Nam khi tham gia 17 Hiệp định thương mại song phương và đa phương.
 3. Các chính sách quản lý mặt hàng theo mã HS của Chính phủ và các Bộ, Ngành liên quan đến 8.724/14.414 mã HS
2. Tải file biểu thuế xuất nhập khẩu 2023
 1. Đơn vị thực hiện: Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hòn Gai.
 2. Thời gian thực hiện: Tháng 1/2023
 3. Link online: Biểu thuế Xuất Nhập Khẩu 2023
3. Một số ký hiệu dùng trong biểu thuế
 1. (*): Là hàng hóa không chịu thuế VAT
 2. (5): Là hàng hóa chịu thuế VAT và thuế NK 5%
 3. (10): Là hàng hóa chịu thuế VAT và thuế NK 10%
 4. (*,5), (*,10): Nếu ta thấy (,5) hay (,10) có nghĩa là hàng không chịu thuế GTGT khi nhập khẩu. Nếu sau khi nhập về, xuất hóa đơn kinh doanh nội địa thì mới chịu xuất VAT là 5% hoặc là 10% theo từng mặt hàng
Cello Square – Dịch vụ giao nhận kĩ thuật số
 1. Báo giá tức thì với các tuyến đường có sẵn
 2. Kiểm tra hàng hóa, container theo thời gian thực
 3. Quản lý toàn bộ tài liệu, hồ sơ trên một nền tảng duy nhất
 4. Bảng phân tích và báo cáo chuyên nghiệp giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định chính xác.
Đăng ký Cello Square ngay tại: https://app.cellosquare.com
Hoặc liên hệ với chúng tôi: https://www.cello-square.com/vn-vi/contact.do