skip to main text

Tài liệu bán hàng và marketingSustainable Logistics : Going Beyond CSR and CSV in the Age of ESG!

Sustainable Logistics : Going Beyond CSR and CSV in the Age of ESG!

ESG is playing an increasing role in leading companies seeking investment to pursue both profitability and social responsibility by looking at not only the financial performance of companies and but also how they perform on non-financial metrics, especially how companies meet up to environmental, social responsibility, and governance standards. 


This White Paper will examine the concepts and implications of ESG and take a detailed look at how to introduce ESG strategies in the logistics industry


Professor Sanghwa Song Incheon National University Graduate School of Logistics

* Các trường thông tin bắt buộc

Vui lòng đọc kĩ các nội dung bằng cách nhấp vào từng liên kết. Bằng việc ấn vào hộp kiểm, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và đồng ý với tất cả các điều khoản kèm theo.

※ Website có sử dụng cookies để đem lại trải nghiệm người dùng tốt nhất.