skip to main text

Tài liệu bán hàng và marketingSustainable Logistics : Going Beyond CSR and CSV in the Age of ESG!

Sustainable Logistics : Going Beyond CSR and CSV in the Age of ESG!

ESG is playing an increasing role in leading companies seeking investment to pursue both profitability and social responsibility by looking at not only the financial performance of companies and but also how they perform on non-financial metrics, especially how companies meet up to environmental, social responsibility, and governance standards. 


This White Paper will examine the concepts and implications of ESG and take a detailed look at how to introduce ESG strategies in the logistics industry


Professor Sanghwa Song Incheon National University Graduate School of Logistics

* Các trường thông tin bắt buộc

0/120
0/120
0/120
0/120
0/120
0/120
Vui lòng đọc kỹ nội dung bằng cách nhấp vào liên kết bên dưới. Nếu bạn đánh dấu vào hộp kiểm, tức là bạn đã đọc và đồng ý với tất cả những điều sau đây.

※ Trang web này sử dụng thông tin cookie để thuận tiện cho người dùng.